Privacy Policy

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij PerKamer.nl.
PerKamer.nl respecteert de privacy van alle huurders en adverteerders van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voor de zekerheden en om de administratie en overeenkomsten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. PerKamer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het offreren en uitvoeren van de aan u geleverde diensten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

Namens PerKamer.nl
J.A. (Jens) de Goeij