Algemene voorwaarden

PerKamer sluit met de huurder een huurcontract af volgens de standaard gehanteerde “Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW”, ” Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld”. Daarin worden verder locatiegebonden onderdelen vermeld.

Maandelijkse kosten zoals de huur, eventueel VOIP, meubilair e.d. worden via een maandelijkse incasso in de week vóór de betreffende maand verrekend. Incidentele (niet maandelijkse) kosten worden op rekening via een factuur in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.

De opstallen zijn verzekerd door de vastgoedeigenaar. De inboedel van de gehuurde kantoorruimte dient de huurder zelf te verzekeren. De panden van PerKamer zijn meestal beveiligd met een doormelding naar een meldkamer van een alarmcentrale. Navraag hierover bij PerKamer is de verantwoording van de huurder. PerKamer is niet verantwoordelijk voor schade, vermissing of anderszins met betrekking tot huurders en eigendommen van huurders.

De kosten bij het afsluiten van een huurovereenkomst bedragen éénmalig 1 maand huur voor inschrijving, begeleiding en oplevering. Bij een jaarcontract worden er geen afsluitkosten gerekend.

De huurder dient één maand borg te stellen welke de huurder binnen 4 weken na oplevering van de kantoorruimte van PerKamer retour ontvangt indien er buiten normale gebruikschade geen schade is.

De huurovereenkomsten zijn voor onbepaalde tijd en per volle kalendermaand opzegbaar tenzij anders overeengekomen.

PerKamer.nl is een onderdeel van Vastgoed Beheer Services Nederland

Hoofdvestiging:
1e Poellaan 26
2161LB Lisse
T: 0252-216767
E: info@perkantoor.nl
I: www.perkantoor.nl
KvK: 28.09.33.97
BTW: 81.05.95.599.B01

.